תפריט

צרו קשר

ראש החוג: ד"ר אמיר אנגל
דוא"ל: amir.engel@mail.huji.ac.il

מזכירות החוג: גב' מיטל ביטון
דוא"ל: meitalb@savion.huji.ac.il
שעות קבלה: ימים א'-ה' 13:00-10:30
טלפון: 02-5883581
פקס: 02-5881245
בניין מדעי הרוח, חדר 4503
<embed>

קפקא

תואר מוסמך

מטרת הלימודים העמקת הידיעות הלשוניות והאינטלקטואליות שנרכשו בשלבים קודמים והכשרה למחקר בשלושה תחומים.

  1. תולדות הספרות הגרמנית המודרנית, בהקשריה האירופיים והגלובליים ובמיוחד הספרות הגרמנית-יהודית.
  2. תולדות הספרות הגרמנית כחלק אינטגרלי של מדעי התרבות.
  3. חקר הספרות, ההגות והתרבות הגרמנית-יהודית, תכנית בין-תחומית שתתמקד בסופרים יהודים כותבי גרמנית, ותתמקד בשאלת היחסים הבין תרבותיים בתוך ההקשר ההיסטורי והפוליטי.

סדר הלימודים לתואר שני מוסברים במסמך שכאן.