מלגות לגרמניה

עשרות רבות של מלגות נסיעה לגרמניה ניתנות מדי שנה על ידי המחלקה לגרמנית, האוניברסיטה העברית, וקרנות גרמניות. בעמוד זה נפרסם את המקורות העיקריים. פרטים עדכניים תמצאו גם בעמוד חדשות.

לפרטים לגבי התוכניות השונות לחילופי סטודנטים של האוניברסיטה העברית לחצו כאן.

אפשר למצוא מידע רב ערך גם במדור הישראלי של תכניות חילופי הסטודנטים של ממשלת גרמניה ה- DAAD כאן.

לפרטים נוספים אנא פנו לאחד מחברי הסגל או למזכירות המדור.