תואר בוגר

תחומי ההתמחות שמוצעים ללומדים כוללים תולדות הספרות הגרמנית המודרנית, בהקשריה האירופיים והגלובליים, היסטוריה תרבותית גרמנית, שהיא חלק בלתי נפרד ממדעי התרבות וחקר הספרות, ומסורת ההגות והתרבות היהודית-גרמנית. אנו ממליצים לשלב בלימודי התואר הראשון קורס קיץ בארץ דוברת גרמנית. לחוג יש מספר מלגות לתמיכה בקורסים כאלה.

 מבנה הלימודים: הלימודים לתואר הראשון בחוג הם במסלול דו-חוגי, והחל משנה ב' ניתן להתקבל למסלול חד-חוגי (פרטים על מסלולי הלימודים ראו כאן).