תכניות לימודים

מטרת הלימודים: הלומדים במדור ירכשו כלים לשוניים ומחשבתיים  הבנה עמוקה של עולם הרוח דובר הגרמנית, תוך הכרת ההקשר ההיסטורי, החברתי, הפוליטי והגאוגרפי שבתוכו הוא התפתח. התלמידים גם ילמדו להכיר את הרב-גוניות התרבותי של עולם זה ואת הזרמים העיקריים שעצבו אותו.על תנאי הקבלה ומסלולי הלימודים – ראו כאן או לחץ כאן לעיון בשנתון.

תואר בוגר

תחומי ההתמחות שמוצעים ללומדים כוללים תולדות הספרות הגרמנית המודרנית, בהקשריה האירופיים והגלובליים, היסטוריה תרבותית גרמנית, שהיא חלק בלתי נפרד ממדעי התרבות וחקר הספרות, ומסורת ההגות והתרבות היהודית-גרמנית. אנו ממליצים לשלב בלימודי התואר הראשון קורס קיץ בארץ דוברת גרמנית. לחוג יש מספר מלגות לתמיכה בקורסים כאלה.

 מבנה הלימודים: הלימודים לתואר הראשון בחוג הם במסלול דו-חוגי, והחל משנה ב' ניתן להתקבל למסלול חד-חוגי (פרטים על מסלולי הלימודים ראו כאן). 

תואר מוסמך

מטרת הלימודים העמקת הידיעות הלשוניות והאינטלקטואליות שנרכשו בשלבים קודמים והכשרה למחקר בשלושה תחומים.

  1. תולדות הספרות הגרמנית המודרנית, בהקשריה האירופיים והגלובליים ובמיוחד הספרות הגרמנית-יהודית.
  2. תולדות הספרות הגרמנית כחלק אינטגרלי של מדעי התרבות.
  3. חקר הספרות, ההגות והתרבות הגרמנית-יהודית, תכנית בין-תחומית שתתמקד בסופרים יהודים כותבי גרמנית, ותתמקד בשאלת היחסים הבין תרבותיים בתוך ההקשר ההיסטורי והפוליטי.