תפריט

צרו קשר

ראש החוג : פרופ' כריסטוף שמידט
חדר: 7738
שעות קבלה: יום ג' 9:30-10:30
christoph.schmidt@mail.huji.ac.il 

יועץ החוג : ד"ר אמיר אנגל
חדר: 7602
שעות קבלה: יום ג' 11:00 - 10:00 
amir.engel@mail.huji.ac.il

מזכירת המדור: גב' שולמית לזנס
 חדר: 4502
שעות קבלה: יום א' 11:00-14:00 ב'-ה'  10:00-13:00, טל' 02-5883851

קפקא

תואר מוסמך

מטרת הלימודים העמקת הידיעות הלשוניות והאינטלקטואליות שנרכשו בשלבים קודמים והכשרה למחקר בשלושה תחומים.

  1. תולדות הספרות הגרמנית המודרנית, בהקשריה האירופיים והגלובליים ובמיוחד הספרות הגרמנית-יהודית.
  2. תולדות הספרות הגרמנית כחלק אינטגרלי של מדעי התרבות.
  3. חקר הספרות, ההגות והתרבות הגרמנית-יהודית, תכנית בין-תחומית שתתמקד בסופרים יהודים כותבי גרמנית, ותתמקד בשאלת היחסים הבין תרבותיים בתוך ההקשר ההיסטורי והפוליטי.